دانلود فیلم

دانلود فیلم با لینک مستقیم

دانلود فیلم خارجی

دانلود سریال

دانلود سریال دوبله فارسی

دیلا خانم 2012

3.4 دانلود سریال دیلا خانم
امتیاز:

45 دقیقه

کشور: ترکیه

سال: 2012

ژانر: درام ، رمانتیک

کارگردان: Onur Tan

بازیگران: Hülya Darcan ، Erkan Petekkaya ، Hatice Sendil

نویسنده: Hürer Ebeoglu ، Zülküf Yücel

کیفیت: 480p ، 720P | فرمت: MKV | حجم: 170و350 MB

زبان: دوبله فارسی

بروزرسانی: قسمت 162 اضافه شد

دیدگاهها: ۴۸

خلاصه داستان

دیلا خانم داستانی رمانتیک بر اساس فیلم سینمایی آن است. دیلا زنی جوان است که عاشق مردی تحصیلکرده است. هرچند خانواده مرد جوان خانواده ای پولدار و دارای زمین و قدرت هستند. آنها پس از ازدواج به روستای خود بر می گردند و در آنجا همسر دیلا توسط رضا بیگ به ضرب گلوله کشته می شود. دیلا ملاقات هایی با رضا بیگ دارد اما نمی داند او همان کسی است که معشوقش را کشته است. و این داستان عشق ادامه می یابد.

عکسها & ویدئوها

جوایز و افتخارات:

دانلود

قسمت 001    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 002    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 003    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 004    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 005    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 006    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 007    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 008    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 009    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 010    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 011    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 012    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 013    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 014    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 015    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 016    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 017    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 018    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 019    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 020    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 021    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 022    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 023    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 024    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 025    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 026    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 027    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 028    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 029    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 030    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 031    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 032    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 033    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 034    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 035    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 036    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 037    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 038    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 039    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 040    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 041    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 042    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 043    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 044    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 045    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 046    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 047    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 048    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 049    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 050    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 051    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 052    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 053    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 054    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 055    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 056    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 057    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 058    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 059    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 060    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 061    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 062    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 063    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 064    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 065    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 066    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 067    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 068    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 069    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 070    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 071    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 072    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 073    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 074    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 075    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 076    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 077    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 078    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 079    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 080    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 081    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 082    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 083    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 084    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 085    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 086    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 087    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 088    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 089    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 090    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 091    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 092    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 093    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 094    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 095    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 096    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 097    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 098    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 099    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 100    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 101    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 102    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 103    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 104    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 105    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 106    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 107    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 108    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 109    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 110    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 111    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 112    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 113    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 114    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 115    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 116    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 117    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 118    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 119    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 120    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 121    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 122    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 123    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 124    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 125    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 126    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 127    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 128    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 129    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 130    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 131    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 132    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 133    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 134    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 135    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 136    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 137    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 138    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 139    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 140    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 141    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 142    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 143    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 144    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 145    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 146    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 147    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 148    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 149    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 150    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 151    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 152    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 153    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 154    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 155    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 156    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 157    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 158    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 159    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 160    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 161    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 162    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 001    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 002    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 003    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 004    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 005    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 006    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 007    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 008    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 009    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 010    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 011    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 012    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 013    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 014    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 015    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 016    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 017    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 018    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 019    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 020    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 021    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 022    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 023    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 024    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 025    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 026    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 027    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 028    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 029    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 030    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 031    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 032    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 033    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 034    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 035    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 036    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 037    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 038    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 039    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 040    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 041    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 042    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 043    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 044    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 045    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 046    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 047    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 048    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 049    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 050    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 051    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 052    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 053    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 054    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 055    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 056    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 057    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 058    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 059    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 060    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 061    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 062    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 063    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 064    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 065    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 066    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 067    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 068    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 069    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 070    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 071    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 072    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 073    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 074    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 075    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 076    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 077    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 078    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 079    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 080    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 081    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 082    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 083    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 084    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 085    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 086    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 087    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 088    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 089    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 090    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 091    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 092    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 093    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 094    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 095    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 096    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 097    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 098    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 099    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 100    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 101    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 102    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 103    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 104    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 105    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 106    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 107    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 108    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 109    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 110    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 111    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 112    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 113    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 114    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 115    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 116    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 117    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 118    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 119    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 120    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 121    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 122    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 123    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 124    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 125    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 126    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 127    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 128    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 129    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 130    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 131    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 132    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 133    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 134    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 135    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 136    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 137    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 138    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 139    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 140    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 141    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 142    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 143    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 144    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 145    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 146    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 147    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 148    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 149    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 150    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 151    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 152    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 153    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 154    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 155    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 156    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 157    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 158    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 159    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 160    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 161    لينک مستقيم ویژه  R 

قسمت 162    لينک مستقيم ویژه  R 

دیدگاه ها (۴۸)

rah1967

آوریل 4, 2015 | 6:38 ب.ظ

مرسی لز سایت خوبتون
عالیه
با سرعت خیلی خوب دانلود میشه


پاسخ دادن
nafis nikzad

ژانویه 19, 2015 | 12:13 ب.ظ

salam.vaght bekheyr.man har kari mikonam ya nemitunam varede site sham mige ramze vorud va name lkarbari eshtebah ast ya mige akante shoma tamam shode ast. man hanuz 1 hafte nashode ke akantamo tamdid kardam va innke email mifrestin baram havie user passe 1 sale pisham.man user pass jadid daram. ba hichkodimeshun ham nemitunam vared sham.lotfan khaheshan residegi konid. ba tavaje be inke hich rahe ertebati ham joz hamin ja ba shoma nadaram


پاسخ دادن
seyed1

نوامبر 30, 2014 | 6:34 ب.ظ

با سلام برنامهidm وصل است ولی خطا در دانلود می دهد از سایتهای دیگر دانلود می کنم ولی از سایت شما مشکل دارد علت چیست


پاسخ دادن
  admin

  نوامبر 30, 2014 | 6:37 ب.ظ

  دقیقا چه خطایی میده لطف کنید متن کامل انگلیسیش رو بگید.


  پاسخ دادن
mehrad

سپتامبر 27, 2014 | 2:37 ب.ظ

سلام من بار اولمه میام این سایت واقعا عالیه ولى نمیدونم ازکجا باید ثبت نام کنم و اینکه دانلود این سریال ها رایگان هم داره؟


پاسخ دادن
Ehsanmarzneshin

ژوئن 21, 2014 | 1:26 ب.ظ

سلام خسته نباشید الان خیلی خوب شدید دیگه مثل قبلا دیر آپلود نمی کنید ممنون از شما


پاسخ دادن
ashkan

فوریه 22, 2014 | 11:14 ب.ظ

cheraaa ezaafe nemishe hich ghesmatiii,jaryan chie?pas ma vase chi pol midim?


پاسخ دادن
  admin

  فوریه 24, 2014 | 6:15 ب.ظ

  جم آپدیت نکرده بود تا امروز


  پاسخ دادن
   ramin

   سپتامبر 18, 2014 | 3:47 ق.ظ

   salam duste aziz
   ba vpn nemishe az saitetun download kard
   hatman bayad ip mokhtasse iran bashe?


   پاسخ دادن
ardal_2002

فوریه 22, 2014 | 6:49 ب.ظ

پس چرا دیگه قسمتهای جدید سریالهای ترکی رو نمیذارید؟


پاسخ دادن
hieva

فوریه 22, 2014 | 3:46 ب.ظ

سلام
چرا دانلود سریال دیلاخانم و سریال کوزی گونی متوقف شدن
من اشتراکمو بیشتر برا دانلود این دوتا سریال گرفتم اگر ادامشونو بزارین ممنون میشم


پاسخ دادن
امین

فوریه 4, 2014 | 4:45 ب.ظ

سلام من دیشب اکانت خریدم از حساب کم کرد ولی فعال نشد


پاسخ دادن
PORIA

فوریه 3, 2014 | 9:39 ب.ظ

سلام من وارد سایت شدم ولی یکی از اکانت وی ای پی من استفاده میکرد ؟ پی گیر شوید


پاسخ دادن
  admin

  فوریه 25, 2014 | 11:29 ب.ظ

  با پشتیبانی تماس بگیرید و مشکل رو برطرف کنید …


  پاسخ دادن
Ehsanmarzneshin

ژانویه 16, 2014 | 6:18 ب.ظ

ممنونننننننننننننن


پاسخ دادن
maleki15

ژانویه 14, 2014 | 1:50 ق.ظ

باسلام وتشکر اززحمات شما که بحق سریالهای جالبی دراختیار ما قراردادید. لطقا بفرمایید سریال دیلاخانم چند قسمت است الان 50 قسمت در معرض دید ما قرار داره کلا چند قسمته قبلا ازهمکاری شما سپاسگذارم حسین رفیعی


پاسخ دادن
Mostafa1985

دسامبر 10, 2013 | 8:17 ب.ظ

ضمن سلام و خسته نباشید خدمت شما
نظر به آپلود قسمتهای بعد از 40 در وب سایت و نیاز مبرم کاربران اعضاء سایت شما خواهشمندم نسبت به آپلود قسمتهای موردنظر همکاری لازم را مبذول فرمائید.


پاسخ دادن
مرتضی

دسامبر 2, 2013 | 1:37 ب.ظ

با عرض درود

خیلی ممنون از سایت عالی شما
و تشکر بابت زحمت آپلود لطفا قسمت های بعد از 40 را نیز پاپلود بفرمایید
ممنون


پاسخ دادن
Mostafa1985

نوامبر 28, 2013 | 12:16 ب.ظ

ضمن عرض تشکر مجدد، لطفا قسمتهای بعد از 40 را آپلود فرمائید.


پاسخ دادن
Mostafa1985

نوامبر 26, 2013 | 8:54 ب.ظ

مجدد از لطف شما صمیمانه کمال تشکر را دارم…


پاسخ دادن
حمید

نوامبر 26, 2013 | 12:29 ق.ظ

سلام تا قسمت 40 امده لطفن در سایت قرار بدید ممنون وتشکر .


پاسخ دادن
Mostafa1985

نوامبر 25, 2013 | 9:14 ب.ظ

با سلام و ادب
ضمن تشکر و قدر دانی صمیمانه از ایجاد این وب سایت کاربردی برای علاقمندان به سریال ها و خسته نباشید از بابت این طراحی منحصر به فرد.
خواهشمندم نسبت به آپلود قسمت های 35 به بعد سریال دیلا خانم در اولین فرصت اقدامات لازم را مبذول فرمائید.


پاسخ دادن
حمید

نوامبر 18, 2013 | 7:20 ب.ظ

سلام تا قسمت 33 در سایت قرار بدیدممنون وتشکر .


پاسخ دادن
parnian66

نوامبر 9, 2013 | 9:18 ب.ظ

سلام چرا این قدردیراپ میکنید


پاسخ دادن
hamidali.bz12

نوامبر 6, 2013 | 1:19 ب.ظ

با سلام قسمت 27 و28 رو هم بزاریید ممنون وتشکر .


پاسخ دادن
alireza74

نوامبر 4, 2013 | 9:36 ق.ظ

agha modir ye adres yab bara saiete khobeton bezarid lotfan


پاسخ دادن
فردین

اکتبر 27, 2013 | 10:45 ق.ظ

سلام من نمیتونم دانلود کنم


پاسخ دادن
حمید

اکتبر 26, 2013 | 10:06 ق.ظ

با سلام تا قسمته 26 امده لطفن در سایت قرار بدین ممنون وتشکر .


پاسخ دادن
حمید

اکتبر 25, 2013 | 10:58 ب.ظ

سلام 24 هم امده با تشکر .


پاسخ دادن
حمید

اکتبر 25, 2013 | 2:16 ب.ظ

سلام تا قسمت 23 امده در سایتتون قرار بدین ممنون وتشکر .


پاسخ دادن
fardin

اکتبر 24, 2013 | 5:35 ب.ظ

سلام من اکانت خریدم اما نمی تونم وترد سایت شم چه کار کنم ممنون میشم راهنمایی کنید


پاسخ دادن
حدیثه

اکتبر 23, 2013 | 10:16 ق.ظ

سلام.من گلایه دارم که 2روزه نتونستم دانلود کنم از اکانتم19روز مونده باز میزنه کاربری یا رمز عبور اشتباه دو روز از اکانت ماهمینجوری پریدخداوکیلی انصاف هم خیلی خوبه مشکل رو برطرف کنید ممنون میشم البته مشکل از سایت چون الان دوستم اینجاس برای ایشان هم این پیغامو میده درحالیکه 21روز از اکانتش مونده.


پاسخ دادن
  admin

  اکتبر 23, 2013 | 1:35 ب.ظ

  سلام به آی دی manage.2film پیام بدید


  پاسخ دادن
khosroymn

اکتبر 20, 2013 | 7:25 ق.ظ

salam, lotfan edame seriale rohe elena ham bezarin


پاسخ دادن
ararat

اکتبر 18, 2013 | 8:20 ب.ظ

با سلام با توجه به اینکه ساختار سایتون عوض شده من نمیتوانم سریالهای روی سایت را براحتی دانلود کنم وقتی هر بخشی از سریال را دانلود میکنم پس از مدتی قطع میشود و پیام میدهد که آدرس فایل ( سرور دانلود ) تغییر کرده لطفا بررسی نموده و علتش را بیان نمائید منتظر جواب هستم .


پاسخ دادن
  admin

  اکتبر 18, 2013 | 8:46 ب.ظ

  ابن به دلیل تغییر آی پی شماست که در قسمت آموزش توضیح داده شده.


  پاسخ دادن
هادی

اکتبر 18, 2013 | 7:05 ب.ظ

سلام .سریال جالبیه . من این سریال رو از این سایت دانلود نمیکنم از یک سایت دیگه دانلود میکنم چون اون سایتvip رایگان گذاشته برای دانلود فیلم. چرا هیپ فایل فعال نیست اگه قرار نیست فعال باشه بر دارید هیپ فایل رو


پاسخ دادن
روناک

اکتبر 18, 2013 | 10:00 ق.ظ

سریال بسیار جذاب و رمانتیکی است


پاسخ دادن
Ehsan

اکتبر 17, 2013 | 12:57 ب.ظ

ممنون


پاسخ دادن
hamidali.bz12

اکتبر 14, 2013 | 7:57 ب.ظ

با سلام تا قسمته 12 امده با تشکر .


پاسخ دادن